איזור
תשפ"א חשון/כסלו
  נובמבר 2020
יום ראשון
יום שני
יום שלישי
יום רביעי
יום חמישי
יום שישי
שבת קודש
יד
1
זריחה 05:58
שקיעה 16:50
טו
2
זריחה 05:59
שקיעה 16:49
טז
3
זריחה 06:00
שקיעה 16:48
יז
4
זריחה 06:01
שקיעה 16:47
יח
5
זריחה 06:02
שקיעה 16:47
יט
6
הדלקת נרות 16:25
זריחה 06:03
שקיעה 16:46
כ
7
וירא
הבדלה 17:30
זריחה 06:04
שקיעה 16:45
כא
8
זריחה 06:04
שקיעה 16:44
כב
9
זריחה 06:05
שקיעה 16:44
כג
10
זריחה 06:06
שקיעה 16:43
כד
11
זריחה 06:07
שקיעה 16:42
כה
12
זריחה 06:08
שקיעה 16:42
כו
13
הדלקת נרות 16:20
זריחה 06:09
שקיעה 16:41
כז
14
חיי שרה
הבדלה 17:26
זריחה 06:10
שקיעה 16:41
כח
15
זריחה 06:11
שקיעה 16:40
כט
16
זריחה 06:11
שקיעה 16:40
א כסלו
17
ראש חודש
זריחה 06:12
שקיעה 16:39
ב
18
זריחה 06:13
שקיעה 16:39
ג
19
זריחה 06:14
שקיעה 16:38
ד
20
הדלקת נרות 16:17
זריחה 06:15
שקיעה 16:38
ה
21
תולדות
הבדלה 17:23
זריחה 06:16
שקיעה 16:38
ו
22
זריחה 06:17
שקיעה 16:37
ז
23
זריחה 06:18
שקיעה 16:37
ח
24
זריחה 06:19
שקיעה 16:37
ט
25
זריחה 06:19
שקיעה 16:37
י
26
זריחה 06:20
שקיעה 16:36
יא
27
הדלקת נרות 16:15
זריחה 06:21
שקיעה 16:36
יב
28
ויצא
הבדלה 17:21
זריחה 06:22
שקיעה 16:36
יג
29
זריחה 06:23
שקיעה 16:36
יד
30
זריחה 06:24
שקיעה 16:36