איזור
תשפ"א טבת/שבט
  ינואר 2021
יום ראשון
יום שני
יום שלישי
יום רביעי
יום חמישי
יום שישי
שבת קודש
  יז
1
הדלקת נרות 16:27
זריחה 06:42
שקיעה 16:48
יח
2
ויחי
הבדלה 17:33
זריחה 06:42
שקיעה 16:48
יט
3
זריחה 06:42
שקיעה 16:49
כ
4
זריחה 06:42
שקיעה 16:50
כא
5
זריחה 06:42
שקיעה 16:51
כב
6
זריחה 06:42
שקיעה 16:51
כג
7
זריחה 06:43
שקיעה 16:52
כד
8
הדלקת נרות 16:32
זריחה 06:43
שקיעה 16:53
כה
9
שמות
הבדלה 17:39
זריחה 06:43
שקיעה 16:54
כו
10
זריחה 06:42
שקיעה 16:55
כז
11
זריחה 06:42
שקיעה 16:56
כח
12
זריחה 06:42
שקיעה 16:56
כט
13
זריחה 06:42
שקיעה 16:57
א שבט
14
ראש חודש
זריחה 06:42
שקיעה 16:58
ב
15
הדלקת נרות 16:38
זריחה 06:42
שקיעה 16:59
ג
16
וארא
הבדלה 17:45
זריחה 06:42
שקיעה 17:00
ד
17
זריחה 06:41
שקיעה 17:01
ה
18
זריחה 06:41
שקיעה 17:02
ו
19
זריחה 06:41
שקיעה 17:03
ז
20
זריחה 06:40
שקיעה 17:04
ח
21
זריחה 06:40
שקיעה 17:04
ט
22
הדלקת נרות 16:44
זריחה 06:40
שקיעה 17:05
י
23
בא
הבדלה 17:51
זריחה 06:39
שקיעה 17:06
יא
24
זריחה 06:39
שקיעה 17:07
יב
25
זריחה 06:38
שקיעה 17:08
יג
26
זריחה 06:38
שקיעה 17:09
יד
27
זריחה 06:37
שקיעה 17:10
טו
28
ט"ו בשבט
זריחה 06:37
שקיעה 17:11
טז
29
הדלקת נרות 16:51
זריחה 06:36
שקיעה 17:12
יז
30
בשלח,
שבת שירה
הבדלה 17:58
זריחה 06:36
שקיעה 17:13
יח
31
זריחה 06:35
שקיעה 17:14