איזור
תשפ"ד כסלו/טבת
  דצמבר 2023
יום ראשון
יום שני
יום שלישי
יום רביעי
יום חמישי
יום שישי
שבת קודש
  יח
1
הדלקת נרות 16:15
זריחה 06:24
שקיעה 16:36
יט
2
וישלח
הבדלה 17:21
זריחה 06:24
שקיעה 16:36
כ
3
זריחה 06:25
שקיעה 16:36
כא
4
זריחה 06:26
שקיעה 16:36
כב
5
זריחה 06:27
שקיעה 16:36
כג
6
זריחה 06:28
שקיעה 16:36
כד
7
זריחה 06:28
שקיעה 16:36
כה
8
נר ראשון של חנוכה
הדלקת נרות 16:15
זריחה 06:29
שקיעה 16:36
כו
9
נר שני של חנוכה
וישב
הבדלה 17:21
זריחה 06:30
שקיעה 16:36
כז
10
נר שלישי של חנוכה
זריחה 06:31
שקיעה 16:36
כח
11
נר רביעי של חנוכה
זריחה 06:31
שקיעה 16:37
כט
12
נר חמישי של חנוכה
זריחה 06:32
שקיעה 16:37
א טבת
13
נר שישי של חנוכה
ראש חודש
זריחה 06:33
שקיעה 16:37
ב
14
נר שביעי של חנוכה
זריחה 06:33
שקיעה 16:37
ג
15
נר שמיני של חנוכה
הדלקת נרות 16:17
זריחה 06:34
שקיעה 16:38
ד
16
מקץ
הבדלה 17:23
זריחה 06:35
שקיעה 16:38
ה
17
זריחה 06:35
שקיעה 16:39
ו
18
זריחה 06:36
שקיעה 16:39
ז
19
זריחה 06:36
שקיעה 16:39
ח
20
זריחה 06:37
שקיעה 16:40
ט
21
זריחה 06:37
שקיעה 16:40
י
22
צום 10 בטבת
הדלקת נרות 16:20
זריחה 06:38
שקיעה 16:41
יא
23
ויגש
הבדלה 17:26
זריחה 06:38
שקיעה 16:41
יב
24
זריחה 06:39
שקיעה 16:42
יג
25
זריחה 06:39
שקיעה 16:42
יד
26
זריחה 06:40
שקיעה 16:43
טו
27
זריחה 06:40
שקיעה 16:44
טז
28
זריחה 06:40
שקיעה 16:44
יז
29
הדלקת נרות 16:24
זריחה 06:41
שקיעה 16:45
יח
30
ויחי
הבדלה 17:31
זריחה 06:41
שקיעה 16:46
יט
31
זריחה 06:41
שקיעה 16:46