איזור
תשפ"ד אייר/סיון
  יוני 2024
יום ראשון
יום שני
יום שלישי
יום רביעי
יום חמישי
יום שישי
שבת קודש
  כד
1
39 לעומר
בחוקותי
הבדלה 20:27
זריחה 05:35
שקיעה 19:42
כה
2
40 לעומר
זריחה 05:35
שקיעה 19:43
כו
3
41 לעומר
זריחה 05:34
שקיעה 19:43
כז
4
42 לעומר
זריחה 05:34
שקיעה 19:44
כח
5
43 לעומר
זריחה 05:34
שקיעה 19:44
כט
6
44 לעומר
זריחה 05:34
שקיעה 19:45
א סיון
7
45 לעומר
ראש חודש
הדלקת נרות 19:24
זריחה 05:34
שקיעה 19:45
ב
8
46 לעומר
במדבר
הבדלה 20:31
זריחה 05:34
שקיעה 19:46
ג
9
47 לעומר
זריחה 05:34
שקיעה 19:46
ד
10
48 לעומר
זריחה 05:34
שקיעה 19:47
ה
11
49 לעומר
זריחה 05:34
שקיעה 19:47
ו
12
חג ראשון של שבועות
זריחה 05:34
שקיעה 19:48
ז
13
חג שני של שבועות
זריחה 05:34
שקיעה 19:48
ח
14
הדלקת נרות 19:27
זריחה 05:34
שקיעה 19:48
ט
15
נשא
הבדלה 20:34
זריחה 05:34
שקיעה 19:49
י
16
זריחה 05:34
שקיעה 19:49
יא
17
זריחה 05:34
שקיעה 19:49
יב
18
זריחה 05:35
שקיעה 19:49
יג
19
זריחה 05:35
שקיעה 19:50
יד
20
זריחה 05:35
שקיעה 19:50
טו
21
הדלקת נרות 19:29
זריחה 05:35
שקיעה 19:50
טז
22
בהעלותך
הבדלה 20:35
זריחה 05:35
שקיעה 19:50
יז
23
זריחה 05:36
שקיעה 19:50
יח
24
זריחה 05:36
שקיעה 19:51
יט
25
זריחה 05:36
שקיעה 19:51
כ
26
זריחה 05:37
שקיעה 19:51
כא
27
זריחה 05:37
שקיעה 19:51
כב
28
הדלקת נרות 19:30
זריחה 05:37
שקיעה 19:51
כג
29
שלח לך
הבדלה 20:36
זריחה 05:38
שקיעה 19:51
כד
30
זריחה 05:38
שקיעה 19:51