איזור
תשפ"א אייר/סיון
  מאי 2021
יום ראשון
יום שני
יום שלישי
יום רביעי
יום חמישי
יום שישי
שבת קודש
  יט
1
34 לעומר
אמור
הבדלה 20:06
זריחה 05:54
שקיעה 19:21
כ
2
35 לעומר
זריחה 05:53
שקיעה 19:22
כא
3
36 לעומר
זריחה 05:53
שקיעה 19:22
כב
4
37 לעומר
זריחה 05:52
שקיעה 19:23
כג
5
38 לעומר
זריחה 05:51
שקיעה 19:24
כד
6
39 לעומר
זריחה 05:50
שקיעה 19:25
כה
7
40 לעומר
הדלקת נרות 19:04
זריחה 05:49
שקיעה 19:25
כו
8
41 לעומר
בהר בחוקותי
הבדלה 20:11
זריחה 05:48
שקיעה 19:26
כז
9
42 לעומר
זריחה 05:47
שקיעה 19:27
כח
10
43 לעומר
זריחה 05:47
שקיעה 19:27
כט
11
44 לעומר
זריחה 05:46
שקיעה 19:28
א סיון
12
45 לעומר
ראש חודש
זריחה 05:45
שקיעה 19:29
ב
13
46 לעומר
זריחה 05:44
שקיעה 19:30
ג
14
47 לעומר
הדלקת נרות 19:09
זריחה 05:44
שקיעה 19:30
ד
15
48 לעומר
במדבר
הבדלה 20:16
זריחה 05:43
שקיעה 19:31
ה
16
49 לעומר
זריחה 05:42
שקיעה 19:32
ו
17
חג ראשון של שבועות
זריחה 05:42
שקיעה 19:32
ז
18
חג שני של שבועות
זריחה 05:41
שקיעה 19:33
ח
19
זריחה 05:41
שקיעה 19:34
ט
20
זריחה 05:40
שקיעה 19:34
י
21
הדלקת נרות 19:14
זריחה 05:39
שקיעה 19:35
יא
22
נשא
הבדלה 20:21
זריחה 05:39
שקיעה 19:36
יב
23
זריחה 05:38
שקיעה 19:36
יג
24
זריחה 05:38
שקיעה 19:37
יד
25
זריחה 05:38
שקיעה 19:38
טו
26
זריחה 05:37
שקיעה 19:38
טז
27
זריחה 05:37
שקיעה 19:39
יז
28
הדלקת נרות 19:18
זריחה 05:36
שקיעה 19:39
יח
29
בהעלותך
הבדלה 20:25
זריחה 05:36
שקיעה 19:40
יט
30
זריחה 05:36
שקיעה 19:41
כ
31
זריחה 05:35
שקיעה 19:41