איזור
תשפ"א שבט/אדר
  פברואר 2021
יום ראשון
יום שני
יום שלישי
יום רביעי
יום חמישי
יום שישי
שבת קודש
  יט
1
זריחה 06:34
שקיעה 17:15
כ
2
זריחה 06:34
שקיעה 17:16
כא
3
זריחה 06:33
שקיעה 17:16
כב
4
זריחה 06:32
שקיעה 17:17
כג
5
הדלקת נרות 16:57
זריחה 06:32
שקיעה 17:18
כד
6
יתרו
הבדלה 18:04
זריחה 06:31
שקיעה 17:19
כה
7
זריחה 06:30
שקיעה 17:20
כו
8
זריחה 06:29
שקיעה 17:21
כז
9
זריחה 06:28
שקיעה 17:22
כח
10
זריחה 06:27
שקיעה 17:23
כט
11
זריחה 06:27
שקיעה 17:24
ל
12
ראש חודש
הדלקת נרות 17:03
זריחה 06:26
שקיעה 17:24
א אדר
13
משפטים - שבת שקלים
ראש חודש
הבדלה 18:10
זריחה 06:25
שקיעה 17:25
ב
14
זריחה 06:24
שקיעה 17:26
ג
15
זריחה 06:23
שקיעה 17:27
ד
16
זריחה 06:22
שקיעה 17:28
ה
17
זריחה 06:21
שקיעה 17:29
ו
18
זריחה 06:20
שקיעה 17:29
ז
19
הדלקת נרות 17:09
זריחה 06:19
שקיעה 17:30
ח
20
תרומה - שבת זכור
הבדלה 18:16
זריחה 06:18
שקיעה 17:31
ט
21
זריחה 06:17
שקיעה 17:32
י
22
זריחה 06:16
שקיעה 17:33
יא
23
זריחה 06:15
שקיעה 17:34
יב
24
זריחה 06:13
שקיעה 17:34
יג
25
זריחה 06:12
שקיעה 17:35
יד
26
הדלקת נרות 17:15
זריחה 06:11
שקיעה 17:36
טו
27
תצווה
הבדלה 18:22
זריחה 06:10
שקיעה 17:37
טז
28
זריחה 06:09
שקיעה 17:37