איזור
תשפ"א סיון/תמוז
  יוני 2021
יום ראשון
יום שני
יום שלישי
יום רביעי
יום חמישי
יום שישי
שבת קודש
  כא
1
זריחה 05:35
שקיעה 19:42
כב
2
זריחה 05:35
שקיעה 19:42
כג
3
זריחה 05:35
שקיעה 19:43
כד
4
הדלקת נרות 19:22
זריחה 05:34
שקיעה 19:43
כה
5
שלח לך
הבדלה 20:29
זריחה 05:34
שקיעה 19:44
כו
6
זריחה 05:34
שקיעה 19:44
כז
7
זריחה 05:34
שקיעה 19:45
כח
8
זריחה 05:34
שקיעה 19:45
כט
9
זריחה 05:34
שקיעה 19:46
ל
10
ראש חודש
זריחה 05:34
שקיעה 19:46
א תמוז
11
ראש חודש
הדלקת נרות 19:26
זריחה 05:34
שקיעה 19:47
ב
12
קורח
הבדלה 20:32
זריחה 05:34
שקיעה 19:47
ג
13
זריחה 05:34
שקיעה 19:48
ד
14
זריחה 05:34
שקיעה 19:48
ה
15
זריחה 05:34
שקיעה 19:48
ו
16
זריחה 05:34
שקיעה 19:49
ז
17
זריחה 05:34
שקיעה 19:49
ח
18
הדלקת נרות 19:28
זריחה 05:34
שקיעה 19:49
ט
19
חוקת
הבדלה 20:34
זריחה 05:35
שקיעה 19:49
י
20
זריחה 05:35
שקיעה 19:50
יא
21
זריחה 05:35
שקיעה 19:50
יב
22
זריחה 05:35
שקיעה 19:50
יג
23
זריחה 05:35
שקיעה 19:50
יד
24
זריחה 05:36
שקיעה 19:50
טו
25
הדלקת נרות 19:30
זריחה 05:36
שקיעה 19:51
טז
26
בלק
הבדלה 20:36
זריחה 05:36
שקיעה 19:51
יז
27
צום י"ז בתמוז
זריחה 05:37
שקיעה 19:51
יח
28
זריחה 05:37
שקיעה 19:51
יט
29
זריחה 05:37
שקיעה 19:51
כ
30
זריחה 05:38
שקיעה 19:51