איזור
תשפ"ד סיון/תמוז
  יולי 2024
יום ראשון
יום שני
יום שלישי
יום רביעי
יום חמישי
יום שישי
שבת קודש
  כה
1
זריחה 05:39
שקיעה 19:51
כו
2
זריחה 05:39
שקיעה 19:51
כז
3
זריחה 05:39
שקיעה 19:51
כח
4
זריחה 05:40
שקיעה 19:50
כט
5
הדלקת נרות 19:29
זריחה 05:40
שקיעה 19:50
ל
6
קורח
ראש חודש
הבדלה 20:35
זריחה 05:41
שקיעה 19:50
א תמוז
7
ראש חודש
זריחה 05:41
שקיעה 19:50
ב
8
זריחה 05:42
שקיעה 19:50
ג
9
זריחה 05:42
שקיעה 19:49
ד
10
זריחה 05:43
שקיעה 19:49
ה
11
זריחה 05:44
שקיעה 19:49
ו
12
הדלקת נרות 19:28
זריחה 05:44
שקיעה 19:49
ז
13
חוקת
הבדלה 20:33
זריחה 05:45
שקיעה 19:48
ח
14
זריחה 05:45
שקיעה 19:48
ט
15
זריחה 05:46
שקיעה 19:47
י
16
זריחה 05:46
שקיעה 19:47
יא
17
זריחה 05:47
שקיעה 19:47
יב
18
זריחה 05:48
שקיעה 19:46
יג
19
הדלקת נרות 19:25
זריחה 05:48
שקיעה 19:46
יד
20
בלק
הבדלה 20:30
זריחה 05:49
שקיעה 19:45
טו
21
זריחה 05:50
שקיעה 19:44
טז
22
זריחה 05:50
שקיעה 19:44
יז
23
צום י"ז בתמוז
זריחה 05:51
שקיעה 19:43
יח
24
זריחה 05:51
שקיעה 19:43
יט
25
זריחה 05:52
שקיעה 19:42
כ
26
הדלקת נרות 19:20
זריחה 05:53
שקיעה 19:41
כא
27
פנחס
הבדלה 20:26
זריחה 05:53
שקיעה 19:41
כב
28
זריחה 05:54
שקיעה 19:40
כג
29
זריחה 05:55
שקיעה 19:39
כד
30
זריחה 05:55
שקיעה 19:38
כה
31
זריחה 05:56
שקיעה 19:38