איזור
תשפ"ב כסלו/טבת
  דצמבר 2021
יום ראשון
יום שני
יום שלישי
יום רביעי
יום חמישי
יום שישי
שבת קודש
  כז
1
נר שלישי של חנוכה
זריחה 06:24
שקיעה 16:36
כח
2
נר רביעי של חנוכה
זריחה 06:24
שקיעה 16:36
כט
3
נר חמישי של חנוכה
הדלקת נרות 16:15
זריחה 06:25
שקיעה 16:36
ל
4
נר שישי של חנוכה
מקץ
ראש חודש
הבדלה 17:21
זריחה 06:26
שקיעה 16:36
א טבת
5
נר שביעי של חנוכה
ראש חודש
זריחה 06:27
שקיעה 16:36
ב
6
נר שמיני של חנוכה
זריחה 06:28
שקיעה 16:36
ג
7
זריחה 06:28
שקיעה 16:36
ד
8
זריחה 06:29
שקיעה 16:36
ה
9
זריחה 06:30
שקיעה 16:36
ו
10
הדלקת נרות 16:15
זריחה 06:31
שקיעה 16:36
ז
11
ויגש
הבדלה 17:22
זריחה 06:31
שקיעה 16:37
ח
12
זריחה 06:32
שקיעה 16:37
ט
13
זריחה 06:33
שקיעה 16:37
י
14
צום 10 בטבת
זריחה 06:33
שקיעה 16:37
יא
15
זריחה 06:34
שקיעה 16:38
יב
16
זריחה 06:35
שקיעה 16:38
יג
17
הדלקת נרות 16:18
זריחה 06:35
שקיעה 16:39
יד
18
ויחי
הבדלה 17:24
זריחה 06:36
שקיעה 16:39
טו
19
זריחה 06:36
שקיעה 16:39
טז
20
זריחה 06:37
שקיעה 16:40
יז
21
זריחה 06:37
שקיעה 16:40
יח
22
זריחה 06:38
שקיעה 16:41
יט
23
זריחה 06:38
שקיעה 16:41
כ
24
הדלקת נרות 16:21
זריחה 06:39
שקיעה 16:42
כא
25
שמות
הבדלה 17:27
זריחה 06:39
שקיעה 16:42
כב
26
זריחה 06:40
שקיעה 16:43
כג
27
זריחה 06:40
שקיעה 16:44
כד
28
זריחה 06:40
שקיעה 16:44
כה
29
זריחה 06:41
שקיעה 16:45
כו
30
זריחה 06:41
שקיעה 16:46
כז
31
הדלקת נרות 16:25
זריחה 06:41
שקיעה 16:46