איזור
תשפ"א תמוז/אב
  יולי 2021
יום ראשון
יום שני
יום שלישי
יום רביעי
יום חמישי
יום שישי
שבת קודש
  כא
1
זריחה 05:38
שקיעה 19:51
כב
2
הדלקת נרות 19:30
זריחה 05:39
שקיעה 19:51
כג
3
פנחס
הבדלה 20:36
זריחה 05:39
שקיעה 19:51
כד
4
זריחה 05:39
שקיעה 19:51
כה
5
זריחה 05:40
שקיעה 19:50
כו
6
זריחה 05:40
שקיעה 19:50
כז
7
זריחה 05:41
שקיעה 19:50
כח
8
זריחה 05:41
שקיעה 19:50
כט
9
הדלקת נרות 19:29
זריחה 05:42
שקיעה 19:50
א אב
10
מטות מסעי
ראש חודש
הבדלה 20:34
זריחה 05:42
שקיעה 19:49
ב
11
זריחה 05:43
שקיעה 19:49
ג
12
זריחה 05:44
שקיעה 19:49
ד
13
זריחה 05:44
שקיעה 19:49
ה
14
זריחה 05:45
שקיעה 19:48
ו
15
זריחה 05:45
שקיעה 19:48
ז
16
הדלקת נרות 19:26
זריחה 05:46
שקיעה 19:47
ח
17
דברים, שבת חזון
הבדלה 20:32
זריחה 05:46
שקיעה 19:47
ט
18
צום תשעה באב
זריחה 05:47
שקיעה 19:47
י
19
זריחה 05:48
שקיעה 19:46
יא
20
זריחה 05:48
שקיעה 19:46
יב
21
זריחה 05:49
שקיעה 19:45
יג
22
זריחה 05:50
שקיעה 19:44
יד
23
הדלקת נרות 19:23
זריחה 05:50
שקיעה 19:44
טו
24
ט"ו באב
ואתחנן, שבת נחמו
הבדלה 20:28
זריחה 05:51
שקיעה 19:43
טז
25
זריחה 05:51
שקיעה 19:43
יז
26
זריחה 05:52
שקיעה 19:42
יח
27
זריחה 05:53
שקיעה 19:41
יט
28
זריחה 05:53
שקיעה 19:41
כ
29
זריחה 05:54
שקיעה 19:40
כא
30
הדלקת נרות 19:18
זריחה 05:55
שקיעה 19:39
כב
31
עקב
הבדלה 20:23
זריחה 05:55
שקיעה 19:38