עלות השחר (16.1° מתחת לאופק) 04:20
עלות השחר (72 ד' לפני זריחה) 04:34
טלית ותפילין 04:50
הנץ החמה 05:46
סוף זמן קריאת שמע 08:40
סוף זמן קריאת שמע 09:16
סוף זמן תפילת שחרית 10:02
סוף זמן תפילת שחרית 10:26
חצות היום 12:46
חצות היום 12:46
מנחה גדולה 13:21
מנחה גדולה 13:27
מנחה קטנה 16:51
מנחה קטנה 17:33
פלג המנחה 18:19
פלג המנחה 19:16
שקיעת החמה 19:47
צאת הכוכבים 20:15
חצות לילה 12:46
שעה זמנית 70 דקות