עלות השחר (16.1° מתחת לאופק) 05:37
עלות השחר (72 ד' לפני זריחה) 05:38
טלית ותפילין 06:01
הנץ החמה 06:50
סוף זמן קריאת שמע 09:01
סוף זמן קריאת שמע 09:37
סוף זמן תפילת שחרית 10:09
סוף זמן תפילת שחרית 10:33
חצות היום 12:24
חצות היום 12:24
מנחה גדולה 12:52
מנחה גדולה 12:58
מנחה קטנה 15:39
מנחה קטנה 16:21
פלג המנחה 16:49
פלג המנחה 17:46
שקיעת החמה 17:59
צאת הכוכבים 18:24
חצות לילה 12:24
שעה זמנית 55 דקות