- 21 לעומר - פרשת אחרי מות קדושים -
עלות השחר (16.1° מתחת לאופק) 04:48
עלות השחר (72 ד' לפני זריחה) 04:53
טלית ותפילין 05:15
הנץ החמה 06:05
סוף זמן קריאת שמע 08:46
סוף זמן קריאת שמע 09:22
סוף זמן תפילת שחרית 10:04
סוף זמן תפילת שחרית 10:28
חצות היום 12:39
חצות היום 12:39
מנחה גדולה 13:12
מנחה גדולה 13:18
מנחה קטנה 16:29
מנחה קטנה 17:11
פלג המנחה 17:51
פלג המנחה 18:48
שקיעת החמה 19:14
צאת הכוכבים 19:39
חצות לילה 12:39
שעה זמנית 65 דקות