הדלקת נרות 16:19
צאת שבת 17:25
צאת שבת רבנו תם 17:52
עלות השחר (16.1° מתחת לאופק) 04:56
עלות השחר (72 ד' לפני זריחה) 04:59
טלית ותפילין 05:21
הנץ החמה 06:11
סוף זמן קריאת שמע 08:12
סוף זמן קריאת שמע 08:48
סוף זמן תפילת שחרית 09:16
סוף זמן תפילת שחרית 09:40
חצות היום 11:25
חצות היום 11:25
מנחה גדולה 11:51
מנחה גדולה 11:57
מנחה קטנה 14:28
מנחה קטנה 15:10
פלג המנחה 15:34
פלג המנחה 16:31
שקיעת החמה 16:40
צאת הכוכבים 17:05
חצות לילה 23:25
שעה זמנית 52 דקות