- פרשת בא -
עלות השחר (16.1° מתחת לאופק) 05:24
עלות השחר (72 ד' לפני זריחה) 05:28
טלית ותפילין 05:49
הנץ החמה 06:40
סוף זמן קריאת שמע 08:40
סוף זמן קריאת שמע 09:16
סוף זמן תפילת שחרית 09:44
סוף זמן תפילת שחרית 10:08
חצות היום 11:52
חצות היום 11:52
מנחה גדולה 12:18
מנחה גדולה 12:24
מנחה קטנה 14:54
מנחה קטנה 15:36
פלג המנחה 15:59
פלג המנחה 16:56
שקיעת החמה 17:04
צאת הכוכבים 17:30
חצות לילה 23:52
שעה זמנית 52 דקות