איזור
תשע"ט אדר א/אדר ב
  מרץ 2019
יום ראשון
יום שני
יום שלישי
יום רביעי
יום חמישי
יום שישי
שבת קודש
  כד
1
הדלקת נרות 17:17
זריחה 06:08
שקיעה 17:38
כה
2
ויקהל - שבת שקלים
הבדלה 18:24
זריחה 06:07
שקיעה 17:39
כו
3
זריחה 06:05
שקיעה 17:40
כז
4
זריחה 06:04
שקיעה 17:40
כח
5
זריחה 06:03
שקיעה 17:41
כט
6
זריחה 06:02
שקיעה 17:42
ל
7
ראש חודש
זריחה 06:01
שקיעה 17:43
א אדר ב
8
ראש חודש
הדלקת נרות 17:22
זריחה 05:59
שקיעה 17:43
ב
9
פקודי
הבדלה 18:29
זריחה 05:58
שקיעה 17:44
ג
10
זריחה 05:57
שקיעה 17:45
ד
11
זריחה 05:56
שקיעה 17:46
ה
12
זריחה 05:54
שקיעה 17:46
ו
13
זריחה 05:53
שקיעה 17:47
ז
14
זריחה 05:52
שקיעה 17:48
ח
15
הדלקת נרות 17:27
זריחה 05:51
שקיעה 17:48
ט
16
ויקרא - שבת זכור
הבדלה 18:34
זריחה 05:49
שקיעה 17:49
י
17
זריחה 05:48
שקיעה 17:50
יא
18
זריחה 05:47
שקיעה 17:51
יב
19
זריחה 05:45
שקיעה 17:51
יג
20
זריחה 05:44
שקיעה 17:52
יד
21
זריחה 05:43
שקיעה 17:53
טו
22
הדלקת נרות 17:32
זריחה 05:42
שקיעה 17:53
טז
23
צו
הבדלה 18:39
זריחה 05:40
שקיעה 17:54
יז
24
זריחה 05:39
שקיעה 17:55
יח
25
זריחה 05:38
שקיעה 17:55
יט
26
זריחה 05:36
שקיעה 17:56
כ
27
זריחה 05:35
שקיעה 17:57
כא
28
זריחה 05:34
שקיעה 17:57
כב
29
הדלקת נרות 18:37
זריחה 06:33
שקיעה 18:58
כג
30
שמיני - שבת פרה
הבדלה 19:44
זריחה 06:31
שקיעה 18:59
כד
31
זריחה 06:30
שקיעה 18:59