איזור
תשע"ט אייר/סיון
  יוני 2019
יום ראשון
יום שני
יום שלישי
יום רביעי
יום חמישי
יום שישי
שבת קודש
  כז
1
42 לעומר
במדבר
הבדלה 20:27
זריחה 05:35
שקיעה 19:42
כח
2
43 לעומר
זריחה 05:35
שקיעה 19:42
כט
3
44 לעומר
זריחה 05:35
שקיעה 19:43
א סיון
4
45 לעומר
ראש חודש
זריחה 05:34
שקיעה 19:43
ב
5
46 לעומר
זריחה 05:34
שקיעה 19:44
ג
6
47 לעומר
זריחה 05:34
שקיעה 19:44
ד
7
48 לעומר
הדלקת נרות 19:24
זריחה 05:34
שקיעה 19:45
ה
8
49 לעומר
נשא
הבדלה 20:30
זריחה 05:34
שקיעה 19:45
ו
9
חג ראשון של שבועות
זריחה 05:34
שקיעה 19:46
ז
10
חג שני של שבועות
זריחה 05:34
שקיעה 19:46
ח
11
זריחה 05:34
שקיעה 19:47
ט
12
זריחה 05:34
שקיעה 19:47
י
13
זריחה 05:34
שקיעה 19:48
יא
14
הדלקת נרות 19:27
זריחה 05:34
שקיעה 19:48
יב
15
בהעלותך
הבדלה 20:33
זריחה 05:34
שקיעה 19:48
יג
16
זריחה 05:34
שקיעה 19:49
יד
17
זריחה 05:34
שקיעה 19:49
טו
18
זריחה 05:34
שקיעה 19:49
טז
19
זריחה 05:35
שקיעה 19:49
יז
20
זריחה 05:35
שקיעה 19:50
יח
21
הדלקת נרות 19:29
זריחה 05:35
שקיעה 19:50
יט
22
שלח לך
הבדלה 20:35
זריחה 05:35
שקיעה 19:50
כ
23
זריחה 05:35
שקיעה 19:50
כא
24
זריחה 05:36
שקיעה 19:50
כב
25
זריחה 05:36
שקיעה 19:51
כג
26
זריחה 05:36
שקיעה 19:51
כד
27
זריחה 05:37
שקיעה 19:51
כה
28
הדלקת נרות 19:30
זריחה 05:37
שקיעה 19:51
כו
29
קורח
הבדלה 20:36
זריחה 05:37
שקיעה 19:51
כז
30
זריחה 05:38
שקיעה 19:51