איזור
תש"פ חשון/כסלו
  נובמבר 2019
יום ראשון
יום שני
יום שלישי
יום רביעי
יום חמישי
יום שישי
שבת קודש
  ג
1
הדלקת נרות 16:30
זריחה 05:58
שקיעה 16:51
ד
2
נח
הבדלה 17:35
זריחה 05:58
שקיעה 16:50
ה
3
זריחה 05:59
שקיעה 16:49
ו
4
זריחה 06:00
שקיעה 16:48
ז
5
זריחה 06:01
שקיעה 16:47
ח
6
זריחה 06:02
שקיעה 16:47
ט
7
זריחה 06:03
שקיעה 16:46
י
8
הדלקת נרות 16:24
זריחה 06:04
שקיעה 16:45
יא
9
לך לך
הבדלה 17:29
זריחה 06:04
שקיעה 16:44
יב
10
זריחה 06:05
שקיעה 16:44
יג
11
זריחה 06:06
שקיעה 16:43
יד
12
זריחה 06:07
שקיעה 16:42
טו
13
זריחה 06:08
שקיעה 16:42
טז
14
זריחה 06:09
שקיעה 16:41
יז
15
הדלקת נרות 16:20
זריחה 06:10
שקיעה 16:41
יח
16
וירא
הבדלה 17:25
זריחה 06:11
שקיעה 16:40
יט
17
זריחה 06:11
שקיעה 16:40
כ
18
זריחה 06:12
שקיעה 16:39
כא
19
זריחה 06:13
שקיעה 16:39
כב
20
זריחה 06:14
שקיעה 16:38
כג
21
זריחה 06:15
שקיעה 16:38
כד
22
הדלקת נרות 16:17
זריחה 06:16
שקיעה 16:38
כה
23
חיי שרה
הבדלה 17:22
זריחה 06:17
שקיעה 16:37
כו
24
זריחה 06:18
שקיעה 16:37
כז
25
זריחה 06:19
שקיעה 16:37
כח
26
זריחה 06:19
שקיעה 16:37
כט
27
זריחה 06:20
שקיעה 16:36
ל
28
ראש חודש
זריחה 06:21
שקיעה 16:36
א כסלו
29
ראש חודש
הדלקת נרות 16:15
זריחה 06:22
שקיעה 16:36
ב
30
תולדות
הבדלה 17:21
זריחה 06:23
שקיעה 16:36