איזור
תשפ"ב תמוז/אב
  יולי 2022
יום ראשון
יום שני
יום שלישי
יום רביעי
יום חמישי
יום שישי
שבת קודש
  ב
1
הדלקת נרות 19:30
זריחה 05:38
שקיעה 19:51
ג
2
חוקת
הבדלה 20:36
זריחה 05:39
שקיעה 19:51
ד
3
זריחה 05:39
שקיעה 19:51
ה
4
זריחה 05:39
שקיעה 19:51
ו
5
זריחה 05:40
שקיעה 19:50
ז
6
זריחה 05:40
שקיעה 19:50
ח
7
זריחה 05:41
שקיעה 19:50
ט
8
הדלקת נרות 19:29
זריחה 05:41
שקיעה 19:50
י
9
בלק
הבדלה 20:35
זריחה 05:42
שקיעה 19:50
יא
10
זריחה 05:42
שקיעה 19:49
יב
11
זריחה 05:43
שקיעה 19:49
יג
12
זריחה 05:44
שקיעה 19:49
יד
13
זריחה 05:44
שקיעה 19:49
טו
14
זריחה 05:45
שקיעה 19:48
טז
15
הדלקת נרות 19:27
זריחה 05:45
שקיעה 19:48
יז
16
פנחס
הבדלה 20:32
זריחה 05:46
שקיעה 19:47
יח
17
צום תמוז
זריחה 05:46
שקיעה 19:47
יט
18
זריחה 05:47
שקיעה 19:47
כ
19
זריחה 05:48
שקיעה 19:46
כא
20
זריחה 05:48
שקיעה 19:46
כב
21
זריחה 05:49
שקיעה 19:45
כג
22
הדלקת נרות 19:23
זריחה 05:50
שקיעה 19:44
כד
23
מטות
הבדלה 20:29
זריחה 05:50
שקיעה 19:44
כה
24
זריחה 05:51
שקיעה 19:43
כו
25
זריחה 05:51
שקיעה 19:43
כז
26
זריחה 05:52
שקיעה 19:42
כח
27
זריחה 05:53
שקיעה 19:41
כט
28
זריחה 05:53
שקיעה 19:41
א אב
29
ראש חודש
הדלקת נרות 19:19
זריחה 05:54
שקיעה 19:40
ב
30
מסעי
הבדלה 20:24
זריחה 05:55
שקיעה 19:39
ג
31
זריחה 05:55
שקיעה 19:38