איזור
תש"פ סיון/תמוז
  יוני 2020
יום ראשון
יום שני
יום שלישי
יום רביעי
יום חמישי
יום שישי
שבת קודש
  ט
1
זריחה 05:35
שקיעה 19:42
י
2
זריחה 05:35
שקיעה 19:43
יא
3
זריחה 05:34
שקיעה 19:43
יב
4
זריחה 05:34
שקיעה 19:44
יג
5
הדלקת נרות 19:23
זריחה 05:34
שקיעה 19:44
יד
6
נשא
הבדלה 20:30
זריחה 05:34
שקיעה 19:45
טו
7
זריחה 05:34
שקיעה 19:45
טז
8
זריחה 05:34
שקיעה 19:46
יז
9
זריחה 05:34
שקיעה 19:46
יח
10
זריחה 05:34
שקיעה 19:47
יט
11
זריחה 05:34
שקיעה 19:47
כ
12
הדלקת נרות 19:27
זריחה 05:34
שקיעה 19:48
כא
13
בהעלותך
הבדלה 20:33
זריחה 05:34
שקיעה 19:48
כב
14
זריחה 05:34
שקיעה 19:48
כג
15
זריחה 05:34
שקיעה 19:49
כד
16
זריחה 05:34
שקיעה 19:49
כה
17
זריחה 05:34
שקיעה 19:49
כו
18
זריחה 05:35
שקיעה 19:49
כז
19
הדלקת נרות 19:29
זריחה 05:35
שקיעה 19:50
כח
20
שלח לך
הבדלה 20:35
זריחה 05:35
שקיעה 19:50
כט
21
זריחה 05:35
שקיעה 19:50
ל
22
ראש חודש
זריחה 05:35
שקיעה 19:50
א תמוז
23
ראש חודש
זריחה 05:36
שקיעה 19:50
ב
24
זריחה 05:36
שקיעה 19:51
ג
25
זריחה 05:36
שקיעה 19:51
ד
26
הדלקת נרות 19:30
זריחה 05:37
שקיעה 19:51
ה
27
קורח
הבדלה 20:36
זריחה 05:37
שקיעה 19:51
ו
28
זריחה 05:37
שקיעה 19:51
ז
29
זריחה 05:38
שקיעה 19:51
ח
30
זריחה 05:38
שקיעה 19:51