איזור
תשפ"ב ניסן/סיון
  מאי 2022
יום ראשון
יום שני
יום שלישי
יום רביעי
יום חמישי
יום שישי
שבת קודש
ל
1
15 לעומר
ראש חודש
זריחה 05:54
שקיעה 19:21
א אייר
2
16 לעומר
ראש חודש
זריחה 05:53
שקיעה 19:22
ב
3
17 לעומר
זריחה 05:53
שקיעה 19:22
ג
4
18 לעומר
זריחה 05:52
שקיעה 19:23
ד
5
19 לעומר
זריחה 05:51
שקיעה 19:24
ה
6
20 לעומר
הדלקת נרות 19:04
זריחה 05:50
שקיעה 19:25
ו
7
21 לעומר
אמור
הבדלה 20:10
זריחה 05:49
שקיעה 19:25
ז
8
22 לעומר
זריחה 05:48
שקיעה 19:26
ח
9
23 לעומר
זריחה 05:47
שקיעה 19:27
ט
10
24 לעומר
זריחה 05:47
שקיעה 19:27
י
11
25 לעומר
זריחה 05:46
שקיעה 19:28
יא
12
26 לעומר
זריחה 05:45
שקיעה 19:29
יב
13
27 לעומר
הדלקת נרות 19:09
זריחה 05:44
שקיעה 19:30
יג
14
28 לעומר
בהר
הבדלה 20:15
זריחה 05:44
שקיעה 19:30
יד
15
פסח שני
29 לעומר
זריחה 05:43
שקיעה 19:31
טו
16
30 לעומר
זריחה 05:42
שקיעה 19:32
טז
17
31 לעומר
זריחה 05:42
שקיעה 19:32
יז
18
32 לעומר
זריחה 05:41
שקיעה 19:33
יח
19
ל"ג בעומר
33 לעומר
זריחה 05:41
שקיעה 19:34
יט
20
34 לעומר
הדלקת נרות 19:13
זריחה 05:40
שקיעה 19:34
כ
21
35 לעומר
בחוקותי
הבדלה 20:20
זריחה 05:39
שקיעה 19:35
כא
22
36 לעומר
זריחה 05:39
שקיעה 19:36
כב
23
37 לעומר
זריחה 05:38
שקיעה 19:36
כג
24
38 לעומר
זריחה 05:38
שקיעה 19:37
כד
25
39 לעומר
זריחה 05:38
שקיעה 19:38
כה
26
40 לעומר
זריחה 05:37
שקיעה 19:38
כו
27
41 לעומר
הדלקת נרות 19:18
זריחה 05:37
שקיעה 19:39
כז
28
42 לעומר
במדבר
הבדלה 20:24
זריחה 05:36
שקיעה 19:39
כח
29
43 לעומר
זריחה 05:36
שקיעה 19:40
כט
30
44 לעומר
זריחה 05:36
שקיעה 19:41
א סיון
31
45 לעומר
ראש חודש
זריחה 05:35
שקיעה 19:41